Informatii Personal Medical

Cabinet Medical de Familie Dr. Comisel Gabriela

Acte Normative

Acte normative ce stau la baza organizarii si infiintarii unui cabinet de familie
Ordine care stau la baza functionarii medicinii de familie in 2021, 2022, iunie 2023
Contractului-cadru pentru 2021-2022 si Normele de aplicare

Hotararea Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022. Descarca Hotararea

Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022 Descarca Ordinul

Cod deontologie, drepturi si obligatii